Conócenos > Transparencia > Financiadores > Xunta de Galicia: programas de cooperación para mozos do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Xunta de Galicia: programas de cooperación para mozos do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

A secretaria xeral de Emprego en data 01/10/2019 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, polo importe de 29.554,06 euros a APAMP, equivalente aos custos salariais das persoas traballadoras contratadas, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de dito salario, resultantes da contratación de 3 persoas mozas desempregadas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “MELLORA DE SERVIZOS DE ATENCIÓN DIURNA E RESIDENCIAL: realizando as tarefas de coidado de persoas con parálise e tarefas de mantemento de instalación; co obxectivo de proporcionarlle unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral, e acadar a súa integración no mercado e  dirixido a mellorar a empregabilidade.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.
 

 
      Imprimir
MATERIALES RELACIONADOS